Poniedziałek, 16 października

 

16.00      konferencja prasowa (Duża Aula)

- informacja dla mediów

 

16.00–19.30    rejestracja w Kancelarii PAU

 poczęstunek (sale PAU)

 

17.00–19.30   Projekcje filmów (Duża Aula)

  • Z dala od orkiestry, film dokumentalny Rafaela Lewandowskiego, poświęcony życiu i twórczości Zygmunta Lubicz-Zaleskiego

- plakat

  • Dyplomaci II Rzeczypospolitej – Edward Raczyński, archiwum MSZ

 


 

Wtorek, 17 października

 

9.00    rejestracja w Kancelarii PAU

 

10.00      inauguracja V Kongresu 

Prof. Andrzej BIAŁAS  (Prezes Polskiej Akademii Umiejętności)

 

10.30–11.30    przemówienia zaproszonych gości

 

11.30      Prof. Leszek ZASZTOWT  (Uniwersytet Warszawski)

Emigracja uczonych polskich – kilka uwag historycznych

 

12.00      Senator Jaś GAWROŃSKI  (dziennikarz, polityk)

Ludzie, którzy tworzyli historię – impresje dziennikarza

 

13.00–14.00    przerwa

 

 

14.00–16.00    HISTORIE RODZINNE

prowadzenie:   Prof. Maryla LAURENT-ZIELIŃSKA (czł. zagr. PAU, Francja)

 

14.00      Prof. Tadeusz GROMADA (czł. zagr. PAU, b. Prezes PIASA, USA)

Rodzina Gromadów w Ameryce: wartości i zasady działalności

 

14.30      Aleksandra PODHORODECKA (Honorowy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania)

Saga Rodziny Giertychów

 

15.00      Prof. Kazimierz P. ZALESKI (Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, czł. zagr. PAU)

Zygmunt Lubicz-Zaleski i Maria ze Zdziarskich Zaleska

 

15.30      Dr Elżbieta ORMAN (Polski Słownik Biograficzny PAN) i Dr Joanna WINIEWICZ-WOLSKA (Zamek Królewski na Wawelu)

Europa w rodzinie Lanckorońskich

 

16.00–16.30    przerwa kawowa

 

16.30–19.00    SEMINARIUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROFESORA ZBIGNIEWA BRZEZIŃSKIEGO

- plakat

 

prowadzenie:   Prof. Andrzej BOROWSKI (Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności)

 

Zbig. Człowiek, który podminował Kreml

 

Zbigniew Brzeziński – strateg globalny

 

  •   film Strateg z komentarzem reż. Katarzyny KOLENDY-ZALESKIEJ, TVN

 


 

Środa, 18 października

 

9.00–14.00    POLSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE W ŚWIECIE I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU ETOSU INTELIGENCJI POLSKIEJ, cz. I

prowadzenie:   Tadeusz A. PILAT (EUWP)  i  Dr hab. Hubert CHUDZIO (UP)

 

9.10        Prof. Grażyna J. KOZACZKA (Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne PAHA, USA)

Historia i kultura Polonii amerykańskiej w opracowaniu naukowym. 75 lat działalności Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego w USA

 

9.30        Dr Bożena LEVEN (Polski Instytut Naukowy w Ameryce PIASA)

Rola PIASA w promocji Polski w Stanach Zjednoczonych i wyzwania z tym związane

 

9.50        Dr Jolanta TATARA (Kongres Oświaty Polonijnej, USA)

Kongres Oświaty Polonijnej

 

10.10      Dr Iwona DRĄG KORGA (Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce)

Instytut Piłsudskiego w Ameryce - zarys działalności i plany na przyszłość

 

10.30      Prof. Andrzej S. NOWAK (Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej)

Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

 

10.50      Adam WARZEL (Australijski Instytut Spraw Polskich)

Australijski Instytut Spraw Polskich

 

11.10–11.40    przerwa kawowa

 

prowadzenie:   Dr Iwona DRĄG KORGA (Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce)  i  Dr hab. Hubert CHUDZIO (UP)

 

11.40      Stanisław LATEK (Polski Instytut Naukowy w Kanadzie)

Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie od roku 2006

 

12.00      Tadeusz A. PILAT (Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Szwecja)

Ćwierć wieku działalności i osiągnięć Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

 

12.20      Prof. Georges MINK (Biblioteka Polska w Paryżu i Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu)

Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu, wyspa polskości na wyspie Świętego Ludwika

 

12.40      Janusz PTAK (Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Francja)

EFPSNT - współpraca polonijnych inżynierów w Europie

 

13.00      Jadwiga KOWALSKA (Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie)

Tadeusz Sulimirski (1898-1983). Najmłodszy profesor II RP

 

13.20      Anna BUCHMANN (Muzeum Polskie w Rapperswilu, Szwajcaria)

Działalność kulturalna, edukacyjna i naukowa Muzeum Polskiego w Rapperswilu w latach 1954-2017

 

13.40–15.00    przerwa

 

15.00–16.30    POLSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE W ŚWIECIE I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU ETOSU INTELIGENCJI POLSKIEJ, cz. II

prowadzenie:   Dr Iwona DRĄG KORGA  i  Dr hab. Hubert CHUDZIO

 

15.00      Barbara KUKULSKA (Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu, RPA)

Działalność Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu na przestrzeni 70. lat

 

15.20      Prof. Henryk MALEWSKI (Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy)

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) – samoidentyfikacja i konsolidacja społeczności naukowej Polaków na Litwie

 

15.40      Witalij CHMIELEWSKI (Związek Polaków w Kazachstanie)

Rola organizacji polonijnych w kształtowaniu inteligencji polskiej w Kazachstanie

 

16.00    podsumowanie panelu:  Dr Iwona DRĄG KORGA  i  Tadeusz A. PILAT

 

 

16.30–17.00    przerwa kawowa

 

17.00–19.00    POLSKIE I ZAGRANICZNE TOWARZYSTWA NAUKOWE – panel dyskusyjny

Wykład wprowadzający do dyskusji 

Prof. Janusz LIPKOWSKI (Towarzystwo Naukowe Warszawskie)

Społeczeństwo obywatelskie w nauce

- więcej

 


 

Czwartek, 19 października

 

10.00–11.00    WOJENNE LOSY POLSKICH UCZONYCH

prowadzenie:   Dr Krzysztof SMOLANA (Uniwersytet Warszawski)

 

10.00      Dr hab. Sławomir ŁUKASIEWICZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie)

Inteligencja polska na terenach nieokupowanych podczas II wojny

 

10.30      Dr Ewa KOWALSKA (Muzeum Katyńskie, Warszawa)

Zagłada polskich elit przez okupantów

 

11.00–11.30    przerwa kawowa

 

11.30–13.40    POLSCY UCZENI W ŚWIECIE, cz. I

prowadzenie:   Prof. Jacek KUBIAK (CNRS, Francja)

 

11.30      Prof. Maria DELAPERRIÈRE (czł. zagr. PAU, Francja)

Polscy humaniści na emigracji. Ich działalność i rola w uczelniach francuskich (historia i stan obecny)

 

11.50      Prof. Claudine KIEDA (czł. zagr. PAU, Francja)

Współpraca francusko-polska w dziedzinie biotechnologii

 

12.10      Prof. Jerzy W. KUPIEC-WĘGLIŃSKI (czł. zagr. PAU, USA)

Osiągnięcia w zakresie medycyny polskich uczonych pracujących w Stanach Zjednoczonych

 

12.30      Prof. Krystyna KUPERBERG (Auburn University, USA)

Polscy matematycy w świecie

 

12.50      Prof. Andrzej S. NOWAK (Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej)

Polscy inżynierowie i naukowcy XXI wieku w USA i Kanadzie

 

13.10      Prof. Stanisław RODZIŃSKI (czł. czynny PAU)

Polscy malarze w świecie – Józef Czapski, Stanisław Frenkiel

 

13.40–15.00    przerwa

 

15.00–17.00    POLSCY UCZENI W ŚWIECIE, cz. II

prowadzenie:   Prof. Claudine KIEDA (czł. zagr. PAU, Francja)

 

15.00      Prof. Andrzej Kajetan WRÓBLEWSKI (Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności)

Osiągnięcia polskich uczonych w zakresie nauk ścisłych, pracujących poza granicami

 

15.20      Prof. Andrzej JOACHIMIAK (czł. zagr. PAU, USA)

Udział Polaków w rozwoju biologii strukturalnej z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego

 

15.40      Prof. Jacek KUBIAK (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja)

Polscy uczeni w Europie

 

16.00      Prof. Krzysztof J. CIOS (czł. zagr. PAU, USA)

Osiągnięcia polskich uczonych pracujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w zakresie informatyki i matematyki

(abstrakt)  (prezentacja)

 

16.20      Prof. Leszek DEMKOWICZ (czł. zagr. PAU, USA)

Polacy w matematyce i mechanice stosowanej w USA

 

16.40      Prof. Krzysztof ZANUSSI (czł. czynny PAU)

Polacy w światowym kinie

 

17.00–17.30    przerwa kawowa

 

17.30–18.00    dyskusja

 


 

Piątek, 20 października

 

10.00–12.00    JĘZYK I TOŻSAMOŚĆ, cz. I

prowadzenie:    Prof. Tadeusz LEWOWICKI (UW)

 

10.00      Ks. Bogusław BRZYŚ (Polska Misja Katolicka we Francji)

Język i tożsamość w duszpasterstwie emigracyjnym we Francji

 

10.30      Prof. Henryk SIEWIERSKI (Universidade de Brasília)

Język, tożsamość, emigracja

 

11.00      Prof. Grażyna J. KOZACZKA (Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne PAHA, USA)

(Re)konstrukcja tożsamości w polskiej prozie migracyjnej początku XXI wieku: Rozterki pokolenia 1 1/2 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

 

11.30      Ewa E. BARCZYK (Polish-American Librarians Association, USA)

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polsko Amerykańskich / Polish American Librarians Association

 

12.00–12.30    przerwa kawowa

 

12.30–14.00    JĘZYK I TOŻSAMOŚĆ, cz. II

prowadzenie:    Bożena Nowicka McLees (PAHA)

 

12.30      Dr Jolanta TATARA (Kongres Oświaty Polonijnej, USA)

Oświata polonijna. Propedeutyka problemu (na podstawie informacji diaspory polskiej)

 

12.50      Dr Dorota ANDRAKA (Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce)

Język drogą do tożsamości w szkołach polonijnych – rola nauczyciela

 

13.10      Małgorzata LASOCKA (Polska Macierz Szkolna, Wielka Brytania)

Rola języka ojczystego w warunkach migracji

 

13.30      Dr Aleksandra GALASIŃSKA (Wolverhampton University, Wielka Brytania)

Motywacja, negocjacja, akceptacja: Dwujęzyczność z perspektywy transnarodowego sposobu życia polskiej rodziny w Wielkiej Brytanii

 

14.00–15.00    przerwa

 

15.00–17.00    POLONIA AMERYKAŃSKA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I MEDIALNEJ

prowadzenie:   Prof. Dorota PRASZAŁOWICZ (UJ)

 

15.00      Dr Anna D. JAROSZYŃSKA-KIRCHMANN (Eastern Connecticut State University, USA)

Szukanie Polonii wśród przestrzeni miasta amerykańskiego

 

15.30      Dr Czesław KARKOWSKI (Hunter College, USA)

Prasa polska w USA

 

16.00      Dr Maja TROCHIMCZYK (Moonrise Press, Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne PAHA, USA)

Obecność Polonii amerykańskiej w sieci internetowej: formy i funkcje

 

16.30    dyskusja

 


 

Sobota, 21 października

 

10.00–12.00   Prof. Andrzej BIAŁAS (Prezes PAU)

podsumowanie V Kongresu PTNwŚ

 

Prof. Jan WOLEŃSKI (czł. czynny PAU)
Rola polskich logików pracujących za granicą w czasach II Wojny Światowej i później

 

Uroczyste zakończenie obrad

 

12.00    poczęstunek

 

17.30    msza św. w Katedrze na Wawelu

 


 

Wystawy towarzyszące:

 

  • Polskie towarzystwa naukowe w świecie

- plakat

- prezentacja wystawy

 

  • Polscy uczeni w świecie   Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej

- o wystawie

- zaproszenie

 

  • Delegatury RP na terenach Kazachstanu w latach 1941–1943

 

 

  Patronat Honorowy
 
 

 

 
  Organizator  
   
 Współorganizatorzy
 

 

     


 

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym
   

 

 
Partnerzy
     
 
 
        
         

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Back to top