• Andrzej Betlej  (Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie)

 

 • Andrzej Białas  (Prezes Polskiej Akademii Umiejętności)

 

 • Mieczysław Biskupski  (Prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce)

 

 • Iwona Drąg Korga  (Prezes Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce)

 

 • Jerzy Duszyński  (Prezes Polskiej Akademii Nauk)

 

 • Jerzy Fedorowicz  (Senator Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 • Kazimierz Karolczak  (Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego)

 

 • Jacek Krupa  (Marszałek Województwa Małopolskiego)

 

 • Jacek Majchrowski  (Prezydent Miasta Krakowa)

 

 • Anna Mazurkiewicz  (Prezes Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego)

 

 • Andrzej S. Nowak  (Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Ameryce)

 

 • Wojciech Nowak  (Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 

 • Tadeusz A. Pilat  (Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych)

 

 • Tadeusz Słomka  (Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej)

 

 • Teresa Starmach  (Sejmik Województwa Małopolskiego)

 

 • Jolanta Tatara  (Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej)

 

 • Adam Warzel  (Prezes Australijskiego Instytutu Spraw Polskich)

 

 • Kazimierz P. Zaleski  (Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu)

 

 

 

  Patronat Honorowy
 
 

 

 
  Organizator  
   
 Współorganizatorzy
 

 

     


 

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym
   

 

 
Partnerzy
     
 
 
        
         

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Back to top