• Hubert Chudzio  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń )

 

 

  • Grażyna Kozaczka  (Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne)

 

 

 

 

 


 

Hubert Chudzio

Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego (UP) w Krakowie, pracownik Instytutu Historii UP, kierownik Pracowni Historii Przymusowych Migracji UP. Zajmuje się dziejami Wielkiej Emigracji, Księstwa Warszawskiego, Polakami na Bliskim Wschodzie w XIX wieku, zagadnieniami związanymi z przymusowymi migracjami Polaków. Jako reżyser filmowy współpracuje z TVP, TVN, TV Planete, TV Discovery. Autor kilkudziesięciu filmów o tematyce archeologicznej i historycznej. Kierownik wypraw naukowych do skupisk sybirackich w Wielkiej Brytanii, Australii i Afryce Wschodniej.

 


 

Zygmunt Kolenda

Koordynator projektu

Profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności od 1996 roku. W ramach działalności w PAU – przewodniczący Komisji Badań Diaspory Polskiej (od 2007), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I-go (2005), II-go (2008), III-go (2011) i IV (2014) Kongresu PTNnO organizowanych przez PAU przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Muzeum Narodowego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od 1996 roku. Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, w latach 2005–2008.

 


 

Bożena Leven

Dyrektor Wykonawczy PIASA, ukończyła studia magisterskie na wydziale Handlu Zagranicznego na SGPiS i doktorat z ekonomii na uniwersytecie Cornell w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1992 wykłada międzynarodowa ekonomie na uczelni TCNJ w Stanach Zjednoczonych na stanowisku profesora, zajmując się pracami badawczymi dotyczącymi rynków finansowych Europy Wschodniej i Centralnej. Jest autorem przeszło 30 artykułów naukowych na rożne tematy dotyczące ekonomii międzynarodowej. W trakcie kariery naukowej pracowała tez dla ONZ, Banku Światowego i Fundacji Forda uczestnicząc w pracach badawczo naukowych dotyczących transformacji finansowej w Polsce i Europie Centralnej. Oprócz kariery naukowej od 2011 roku pełni stanowisko Dyrektora Wykonawczego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA) z siedziba w Nowym Jorku.

 


 

Dorota Praszałowicz

Autorka opracowań na temat polonijnego szkolnictwa, kierownik Katedry Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, członek Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej, wiceprzewodnicząca Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk i przewodnicząca Sekcji Polonijnej w Komitecie, redaktor naczelna naukowego kwartalnika „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, członek Board of Directors Polish American Historical Association.

 


 

Krzysztof Smolana

Dr nauk humanistycznych, historyk i archiwista. Pracownik Archiwum Akt Nowych i Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad dziejami Polonii, przede wszystkim w krajach Ameryki Łacińskiej oraz prace nad zabezpieczeniem polskiego dziedzictwa archiwalnego w świecie.

 


 

Jolanta Tatara

Historyk wielokulturowości działający na polu nauki i edukacji amerykańskiej. Od 1993 związana z Chicago Public School. Od 2000 dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Lemont, Illinois. Działaczka polonijna, konsultantka i przewodnicząca wielu organizacji i przedsięwzięć na styku polsko-amerykańskim. W latach 2012-2015 wiceprezydent, od roku 2015 prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, członek Board of  Directors American Teachers Association.

 


 

 

  Patronat Honorowy
 
 

 

 
  Organizator  
   
 Współorganizatorzy
 

 

     


 

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym
   

 

 
Partnerzy
     
 
 
        
         

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Back to top