AKTUALNOŚCI


 

 

 

Zapraszamy do lektury wydania specjalnego
Tygodnika Polskiej Akademii Umiejętności – „PAUzy Akademickiej”
w całości poświęconego V Kongresowi Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie.

 

Czytaj:

„PAUza Akademicka”, nr 399, 26 października 2017

 

 

 

 

 

  Patronat Honorowy
 
 

 

 
  Organizator  
   
 Współorganizatorzy
 

 

     


 

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym
   

 

 
Partnerzy
     
 
 
        
         

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Back to top